Ydmyghed stammer fra fortiden

Ydmyghed skaber middelmådighed. Lad os derfor redefinere ordets betydning i det moderne, individuelle samfund.

Jeg er ydmyg. Det mener jeg helt åbent og ærligt. Nogle vil mene det modsatte, fordi jeg er ambitiøs, målrettet og yderst bevidst om mine styrker og kvaliteter. Jeg lader mig aldrig underkende af andres mening om mig. Jeg ved, hvad jeg kan – og det er jeg ikke bange for at vise og fortælle om.

Omvendt er jeg ekstremt opmærksom på at ville lære nye ting og huske på, at man lærer nye ting ved at lytte - især til personer, der er markant anderledes end en selv. Og jeg føler mig aldrig bedre eller mere værd end andre mennesker. Og det er ydmyghed i en moderne betydning, mener jeg.

Ordet ydmyg stammer tilbage fra bondesamfundet, hvor folk levede mere i fællesskabets ånd. Man havde ikke samme frihed til at designe og vælge sit eget liv. Man var mere eller mindre født ind i en rolle, og den skulle man indtage uden at klynke eller skeje ud.

Mange gjorde bestemt ikke som de havde lyst til. Man tog hensyn til fællesskabets behov før egne behov. Og det er her, at vores opfattelse af at være ydmyg finder sin rod.

Hvis vi tjekker Wikipedia, så defineres ydmyghed således:

»Ydmyghed er en erkendelse af andres værd, og kan på enkelte områder sammenlignes med beskedenhed. Ydmyghed defineres ofte som et begreb, der hører sjælen til. Sand ydmyghed er funderet i en erkendelse om at man ikke er universitets centrum, og at man ikke ved alt samt at der er noget og nogen der er større end en selv og som evt. også skal have lov til at komme til orde. Ydmyghed er ikke selvudslettende, selvom det indimellem kan virke således.«

Selvom bondesamfundet, før Danmark blev moderne, var solidt og sammentømret og uden eksempelvis skilsmisser, så sled folk også på hinanden. Bondesamfundet var baseret på umyndighed og undertrykkelse. Og derfor skal vi komme ud af vores trang til at være selvudslettende.

Individualisme bør ikke betyde at være egoistisk. I min verden bør ordet ydmyg redefineres til:

»Ydmyghed er en selverkendelse af ens talent med respekt for andres ligeværd. At være ydmyg betyder at ville udvikle sig og samtidig have respekt for altid at kunne lære af andre. Ydmyghed handler også om at lade andre komme til orde og respektere alle mennesker.«

Lad os få bragt budskabet ud til folket!

Categories:

Updated: